Bowling Vereniging

Hellevoetsluis

SEIZOENSTART 2022 - 2023
 

Gelukkig een minder roerig seizoen en ondanks Corona is er nog wel 7 maanden gespeeld en hopen dan ook dat aankomend seizoen volledig gespeeld kan worden. Het bestuur wenst een ieder een fijn en gezellig seizoen toe.

Het is de bedoeling dat de site goed bereikbaar wordt en regelmatig nieuwe info wordt gepost.


START NIEUWE SEIZOEN
Op woensdag 07 september de trio’s en de 4 mans op 08 september kunnen we na een rustige zomer de ballen weer kunnen laten rollen. Voor de meeste leden is er wellicht aanleiding om het spel, de techniek en scores te verbeteren. De zaterdagen zijn nog steeds ideaal en heel betaalbaar voor de trainingsuren, waarbij wellicht ook aan een train(st)er gedacht kan worden.


 

LEDENAANWAS
Er zijn leden die van team zijn gewisseld en een aantal waarvan het team is opgeheven omdat het incompleet is geraakt na het stoppen van een teamlid. Het bestuur heeft de zorg ter harte genomen om te kijken- en zoeken naar nieuwe leden ter aanvulling van de teams en aantal teams in de beide leagues. Naast de proefperiode om op 2 vrije banen (nummer 1 en 2) aspirant leden te werven met een gratis trainingsuur ten tijde van de leagueavonden. Uitvoering is in beraad

We zullen trachten een breed scala van lokale streekbladen te benutten met free publicity en reclameblokken, of om de scores en standen vermelden.

Marcus Arndt zal als commissielid de kar trekken en open staan voor- en uitwerken nieuwe ideeën


 

DE LEDEN BELONEN

In de Coronaperiode hebben de leden in grote getalen aangegeven hart voor de club en het Bowling huis te hebben. Er werd een deel van de (niet gespeelde) betaalde baanhuur verdeeld over de club en Bowling Hellevoetsluis. Dat is onder grote dank een welkome geste geweest.
Het bestuur vind dan ook dat uit de inmiddels opgebouwde reserve de leden daar weer geregeld- en zolang de voorraad strekt- iets van zullen merken en dat het bestuur meer zal organiseren voor de leden.
Er wordt gedacht aan meer toernooitjes met leuke prijzen, suggesties van de leden zijn zeer welkom om uit te werken en te organiseren voor de leden.


 

CONTRIBUTIE EN BAANHUUR

Adrie Gorter zal de facturen wederom per mail verzenden, i.v.m. besparing van de portokosten. Wil graag iedereen vragen om het meest actuele en correcte mailadres doorgeven of zelf aanpassen op mijnNBF.


VOOR DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Een praktisch probleem is elk seizoen weer, wie is vaste speler, wie is reserve maar nog belangrijker naar de Penningmeester, wie betaald wel en niet. Teamleiders graag voor- of uiterlijk bij aanvang aangeven welke spelers die bewuste status heeft. Daarbij wil het bestuur bereiken dat Adrie niet na aanvang facturen moet aanpassen als extra betalende spelers gaan muteren tijdens het seizoen.

 

Johan van Donkelaar (Voorzitter) 


Beste BVH leden,
 
Een agendapunt dat in de ALV van
woensdag 6 april besproken dient te worden is een:
 
wijziging in de statuten.  
 
dit heeft alles te maken met de bescherming persoonsgegevens,
de privecy wetgeving A.V.G. Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
 
Hierover is een ieder,in een eerder stadium persoonlijk geinformeerd.
Het heeft alles te maken met het verwerken van de persoonlijke
gegevens in de leaugues, de ledenadministratie en de NBF.
 
Om de statuten te kunnen wijzigen en vervolgens notarieel vast
te leggen heeft het bestuur de goedkeuring van de ALV nodig.
 
Wilt u de wijzigingen van de statuen inzien,
maak dan een afspraak met één van de bestuursleden.
 
De BVH staat inmiddels ook ingeschreven bij de KvK
in het UBO register en is verplicht.
 
Dit is een Europese overeenstemming ter bescherming
tegen frauduleuze praktijken en het witwassen.
 
Namens het bestuur BVH.
 

BVH VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2021-2022
 
De kampioenen van bvhellevoetsuis zij geworden
bij de dames: Diana Stok!!
en bij de heren: Jaimie Roseboom!!
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van BVH
en heel erg veel plezier en succes op de dag der kampioenen!!
 
Voor uitslagen van alle series en foto's kunt
u terecht op onze facebook site.
 

De inschrijving voor de Verenigingskampioenschappen is weer

geopend, dubbel/singel 5 games voorronde en 5 games finale.

 

 

Dinsdag       22-03-2022, 1e serie nog 8 plekken vrij,   

                    19:00 aanwezig en 19:30 starten

Woensdag   23-03-2022, 2e serie nog 2 plekken vrij,   

                    19:00 aanwezig en 19:30 starten 

Donderdag  24-03-2022, Finale avond,                          

                    19:00 aanwezig en 19:30 starten

 

De serie indelingen en klasse indelingen kunt u op de bowling inzien.

Dit geldt ook voor de score verwerkingen,

 

zodra de website issues hersteld zijn kunt u de scores op een later

tijdstip terug vinden, dank voor uw begrip hiervoor.

 


ALV 2022

 

Algemene Leden Vergadering op 06 April 2022

in het bowlinghuis; aanvang 18:30.

 

Wellicht zijn er leden met prangende vragen die eerder nog

niet gesteld konden worden.

Heeft u vragen die in de ALV behandeld wenst te zien,

die kunt u vooraf in dienen via secretaris@bvhellevoetsluis.nl 

of indienen bij 1 van de andere bestuursleden.

 

Tot dan namens het bestuur.

 


Vacature voorzitter

 

Per 1 augustus 2022

 

Functie omschrijving:

Affectie hebben met de bowlingsport.

Bijwonen, leidinggeven van bestuursvergaderingen.

Aanspreekpunt voor leden.

Aanspreekpunt van en bijwonen van vergaderingen van de NBF.

 

INFO bij één van de bestuursleden.

Marcus Arndt; voorzitter@bvhellevoetsluis.nl

Anja van Nielen; secretaris@bvhellevoetsluis.nl

 


1 Januari 1935 -- Jan Wigman -- 9 Februari 2022

 

Ons bereikte het trieste bericht dat de oprichter van

het bowlen in Hellevoetsluis, Jan Wigman,

afgelopen woensdag op 87 jarige leeftijd is overleden.

 

het bestuur en de leden van Bowling Vereniging Hellevoetsluis

wensen de kinderen, klein en achterkinderen veel sterkte

toe om het verlies van de grondlegger van hun toekomst te dragen.

Mocht u de familie willen bijstaan om het verlies enigszins te verzachten,

dan kan dit door middel van een kaartje te sturen naar:

 

Uitvaartverzorging Kievit,

t.a.v. familie Wigman,

Burg. Letteweg 36,

3233AG Oostvoorne.

 

Jan zal op dinsdag 15 februari 2022, in besloten kring,

herdacht en naar zijn laatste rustplaats begleid worden.

 


Beste leden,

 

Zojuist is bekend gemaakt dat de coronaregels worden versoepeld;

hetgeen voor de B.V.H. betekend dat we de bowlingcompetitie

weer kunnen gaan hervatten.

 

Vanaf woensdag 2 februarie 2022 gaan beide league's

weer opgestart worden. Tot die tijd zal er nog flink

gewerkt moeten worden om, na weken van niet spelen,

het speelschema en het gehele bowling programma

weer enigsinds passend te krijgen.

 

Wat betreft het verrekenen van de baanhuur is het ook

fijn om aan het begin van een volle maand de league's

weer op te starten,

 

Omdat de horeca gelegenheden weer om 22:00 hun deuren

moeten sluiten, past dit ook weer binnen de vertrouwde

aanvangstijden van beide league's.

 

We hopen de eerste spelers weer terug te zien op

woensdagavond 2 februarie 2022 om 20:00 (ingooien 19:45)

 

De donderdagavondspelers zien we graag weer terug op

3 februarie 2022 om 19:30 (ingooien 19:15)

 

Voor de spelers die niet kunnenwachten en voor die tijd al

een balletje willen gooien, hiervoor dient er via het

bowlinghuis 0181-317574, op eigen kosten,

een baan gereserveerd worden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur.

 

Tot snel namens het bestuur.

  


Beste leden,

 

Vanaf zaterdag 25 september is het verplicht een QR-code of een 

negatieve antiegene test (niet ouder dan 24 uur) met ID te laten 

zien voordat u de bowling betreedt.

 

Indien u dit niet kunt overleggen, zijn wij helaas genoodzaakt 

u de toegang te ontzeggen.

 

Wij vinden dit zeker niet leuk om te doen,maar dit heeft

de overheid bepaald.

 

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Bestuur BVH

 


Hallo allemaal,

 

Na een hele lange tijd zonder bowlen, is het moment daar dat we weer gaan beginnen.

 

Woensdag 8 september start de league om 20:00,

Donderdag 9 september start de league om 19:30,

 

Bij aanvang van de eerste speeldag zal er per team een indeling op de baan

liggen voor aankomend seizoen, zodat je al kunt zien op welke baan je speelt

en tegen welk team.

 

Vanaf nu is het verboden om te bowlen met een bowlingbal waar een

balans gat in zit. Dit zouden jullie al moeten weten aangezien dit al meer als 2 jaar speelt.

 

Maatregelen NBF:

Vanwege de beperkingen die opgelgd zijn om het corona virus te beteugelen,

heeft misschien niet iedereen de kans gehad om hun bestaande ballen

met balansgaten op te vullen.

Om die reden heeft de NBF onlangs besloten om ballen met een balansgaten in de

nederlandse competitie en toernooien toe te staam t/m 31 december 2020.

 

Deze maatregel geldt overigens niet voor internationale wedstijrden.

ook niet in nederland.

 

Hopend jjullie snel te zien,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur; Ricardo


Beste leden;

 

Van lieverlee worden de corona regels steeds een beetje meer versoepeld. 

Helaas geldt dit nog altijd niet voor het bowlen, maar we houden goede hoop.

Hopelijk kunnen we straks in september, weer als vanouds met een normale league van start gaan.

Voor het zover is, is het de bedoeling dat we op voorhand inventariseren,

door middel van een belronde naar al onze leden, wat onze leden het komende seizoen van plan zijn?

De bestuursleden gaan jullie op  maandagavond 31 mei 2021 hierover benaderen met de volgende vragen:

 

1.   Blijf je bowlen?

2.   Speel je op de woensdagavond?

3.   Hoe heet het team waar je in speelt

4.   Blijf je in hetzelfde team spelen?

5.   Speel je op de donderdagavond?  

6.   Hoe heet het team waar je inspeelt?

7.   Blijf je in hetzelfde team spelen? 

8.   Zijn er veranderingen of toevoegingen in jullie team?

9.   Zijn de reserve spelers al bij jullie bekent?  

10.  Hebben jullie zelf nog vragen? 

 

Om het afgelopen jaar te compenseren heeft het bestuur besloten dat de gehele

contributie voor het seizoen 2021 - 2022 voor rekening van de BVH is.

Dit staat natuurlijk los van de maandelijkse baanhuur.      

Houd er wel alvast rekening mee dat deze baanhuur mogelijk niet hetzelfde zal blijven.

 

Mochten er vragen van uw kant zijn horen wij dit graag,

 

Het Bestuur van BVH. 


 

 

Opstarten competitie 2020 – 2021.

Op woensdagavond 7 en donderdagavond 8 oktober willen

wij proberen om weer voorzichtig, zij het in aangepaste vorm,

de competitie, op te starten. Het seizoen telt 27 speelweken

en zal op 28 en 29 april 2021 eindigen.

 

Bent u verkouden, koortsig of grieperig, blijf dan thuis.

 

Bij binnenkomst dient men zich te registreren;

hiervoor zal een aangepaste ledenlijst bij de deur liggen.

Ook zal er een fles met desinfectiemiddel bij staan.

Buiten de gebruikelijke afdracht aan de NBF, waar u allen

een factuur voor hebt gekregen, dient de baanhuur voor

aanvang van iedere maand aan de vereniging ,

middels een persoonsgebonden factuurnummer, te zijn voldaan.

Bij 3 vaste betalende spelers komt dit neer op 36 euro per maand.

Bij 4 vaste betalende spelers dient er 27 euro afgerekend te worden.

 

De woensdagleague start, zoals gebruikelijk, om 20.00.

Er worden 3 games Europees gespeeld.

Na iedere game word er om de bok, met de klok mee gewisseld.

Probeer zoveel mogelijk een veilige afstand te bewaren en vermijd

tevens het doorgeven van spares en strikes.

 

Na een telefonische benadering met de teamcapteins van

de donderdag en de reactie(s) op de voorstellen, zal ook deze league,

dit jaar, uit een team van 3 personen (trio) bestaan.

De aanvang van deze league blijft 19.30. Ook deze avond zullen

de 3 games Europees gespeeld worden en word er na iedere game 

met de klok mee van baan gewisseld.

 

Wij wensen een ieder een sportief en gezond seizoen toe

en maar hopen dat er geen onvoorziene omstandigheden

plaats gaan vinden.

 

 

Namens het

Bestuur van BVHellevoetsluis

 


Beste leden,

 

Opstarten competitie tijdens Corona.

 

In de laatste extra bestuursvergadering is, in samenspraak met Katinka,

besloten om de bowlingcompetitie op 7 en 8 oktober 2020,

in aangepaste vorm, op te starten.

 

Al bij binnenkomst dient men zich te registreren; dit is een RIVM

verplichting voor alle horeca gelegenheden en geldt ook voor het bowlinghuis.

Dit zal via een aangepaste ledenlijst te geschieden.

Deze lijst moet 14 dagen bewaard blijven en word daarna vernietigd.

De lijst is alleen inzichtelijk voor Katinka en Patrick.

Toeschouwers dienen zich apart registreren.

 

In verband met het Covid-19 virus word er, dit seizoen, via het Europees systeem gespeeld.  

Het Amerikaanse systeem geeft nu teveel roering op de banen en de spelers onderling.

 

De woensdagavondleague, trio, start om 20.00 uur; 3 spelers per baan, Europees.

Na iedere game wordt er, met de klok mee, om de bok gewisseld.

Verder blijft deze league onveranderd.

 

De donderdagavondleague, 4 mans, start om 19.30 uur. Ook op deze avond spelen we Europees;                                                                      

echter met 2x2 spelers per baan. De andere spelers van het team wachten in het 

horecagedeelte totdat er 3 games gespeeld zijn. Vervolgens word er,

met in achtneming van de 1,5 meter, gewisseld zodat de andere 2 spelers de volledige 3 games kunnen spelen.

 

Mensen die een kastje achter banenpaar 9 en 10 hebben,

wordt gevraagd om de bowlingtassen/ballen pas op te ruimen als dit banenpaar vrij is van spelers.

 

Veiligheid voor alles.

 

Aanvankelijk was het plan om, vanwege de late start van het seizoen, een maand langer door te spelen.

Dit plan leverde echter veel weerstand op. In plaats van een cyclus van 4 speelrondes,

spelen we dit seizoen 3 speelronden.   

Mochten er vragen zijn of heeft u problemen met de manier waarop we toch willen proberen om

er dit seizoen nog een leuke competitie van te maken,

meldt dit dan voor 1 oktober bij wedstrijdzaken@bvhellevoetsluis.nl 

 

De 8 jeugdspelers zullen hun competitie vanaf dinsdag 13 oktober van 18.30 tot circa 20.30 op gaan starten.

Op deze avond zal er een training zijn en tegelijk een competitie (single) gespeeld worden.

Het streven is om 1x per maand een training te laten verzorgen door Farida Pascoal.    

De competitie zaterdagen komen hierdoor voor de jeugd te vervallen.


 

Hallo Allemaal,

  

Hier een update over de start van het nieuwe seizoen.

Samen met Patrick en Katinka hebben wij besloten om

het nieuwe seizoen te laten starten begin Oktober en

een maandje later stoppen.

 

De overheid heeft besloten dat wij als sporters weer

mogen bowlen , bij elkaar en naast elkaar en zodra

we klaar zijn met de league , de anderhalve meter

regel weer in acht nemen.

 

Maar helaas gooit de veiligheidsregio roet in ons

bowling eten en hebben zei besloten dat ook wij als

sporters gewoon anderhalve meter uit elkaar moeten blijven.

 

Alle contact sporten mogen en je mag ook weer naar

de oudste beroep ter wereld, maar naast elkaar

bowlen mag niet.

 

Dat even gezegd te hebben, wil ik het even over het

financiële plaatje hebben.

 

Wij sturen naar iedereen een email voor de contributie en

de NBF afdracht , daarna volgt nog een email voor de

baanhuur voor het komend jaar met daar in een factuurnummer.

 

Ook krijg je de factuur uitgereikt op de eerste speeldag,

om zo te voorkomen dat je mail het NIET doet en je toch

een factuur hebt gekregen.

 

Ieder krijgt z’n nummer en aan de hand van dat nummer

komt je baanhuur achter je naam te staan.

 

Betaal dus niet voor 2 personen op 1 factuurnummer want

dat gaat niet werken en wij gaan dat niet meer uitzoeken

hoe dat in elkaar zit.

 

Zodra de eerste speeldag start en je hebt je contributie,

NBF afdracht en je baanhuur ( maandelijks of geheel ) niet

overgemaakt, wordt de bowler/ster vriendelijk verzocht

direct het bedrag te voldoen of er mag niet gebowld worden.

 

Dit gaan wij elke maand controleren. Waarom gaan wij dit

weer zo doen als vroeger omdat toen wij alles gingen nakijken

het schrikbarend was hoeveel leden er nog moesten betalen

(een gedeelte of zelf alles nog).

 

Onthoud wel dat het geld van de vereniging is dat je niet

betaald en dat het er nu van komt dat wij als bestuur hier

tegen moeten gaan optreden, tis helaas niet anders.

Dus nogmaals ,

 

niet op tijd betalen is niet spelen.

 

Verder wil het bestuur jullie een ongelofelijke mooie en

fijne zomer toe wensen en hopen jullie allemaal weer snel te zien.

 

Namens het Bestuur:

Met vriendelijke groet,

Ricardo


Het NTL team De Daltons van Peter de Wit, Ad Roox, John Hagens,

Ed van Bever, Davey Roseboom en teamcaptain Ed van der Blom

was dit seizoen hard op weg naar de ...titel in de Hoofdklasse B.

 

Na vijf van de acht speeldagen hadden De Daltons een voorsprong

opgebouwd van maar liefst 29 punten en een pinfall die bijna 1000

hoger was dan de eerste achtervolger.

 

Een zeer knappe prestatie en daarom zijn De Daltons ook

verdiend gekozen tot "Team van het Jaar".

 

Helaas kan het seizoen niet afgemaakt worden,

maar hopelijk maakt de nominatie het een klein beetje goed 😊

 

Van Harte gefeliciteerd namens het

bestuur van de NBF en het bestuur van BVH


 

Beste leden

 

Namens de NBF en het Bestuur van BVH, klik deze link en neem het aandachtig door.

 

Groeten en veel gezondheid

 

Bestuur


 

Het coronavirus heeft ons allen in de greep.  

 

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 de regels omtrent het coronavirus flink aangescherpt.

Bijeenkomsten met minder dan 100 personen zijn voorlopig , tot 1 juni, ten strengste verboden.

 

Helaas heeft ook het bowlinghuis de deuren moeten sluiten. 

Katinka en Patrick worden hierdoor ook hard getroffen.

Op overtreding van deze maatregelen staan flinke boetes.

 

Voor ons als Bowling Vereniging houd dit in dat het bowlingseizoen

2019-2020 helaas niet afgerond kan worden.

Omdat veel leden de baanhuur voor het gehele seizoen al voldaan,

reist de vraag;  Hoe gaan we dit financieel  met onze leden regelen?  

 

In de bestuursvergadering van 6 april 2020 zijn verschillende

opties naar voren gekomen.

 

1. Een schenking aan de BVH.

2. Een schenking aan het bowlinghuis.

3. Verreken met het volgende seizoen.

4. Wat gaat U het volgende seizoen doen?

 

Blijft U bowlen en/of blijft de teamsamenstelling hetzelfde?

Vanaf 30 april zal ieder BVH lid  persoonlijk, telefonisch,

door één van de bestuursleden benadert worden.

 

Wij hopen hiervoor op uw begrip.

De maatregelen die het kabinet nu neemt, treft alle Nederlanders.

 

 

Hopelijk tot snel namens het Bestuur

 


Aan alle leden van BVH!!!

 

 

Bowling Vereniging Hellevoetsluis volgt het advies

van de NBF en NOC*NSF op om tot en met 31 maart

geen activiteiten te organiseren.

 

 

Hierdoor komen alle huisleagues en trainingen voor de

jeugd tot die datum te vervallen.

 

zie ook: https://nbf.bowlen.nl/

 

 

Zodra de activiteiten mogen worden hervat laten we

dit weten. We zullen dan ook aangeven wat we gaan

doen met de niet gespeelde wedstrijden

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Bestuur Bowling Vereniging Hellevoetsluis


 

Verenigingskampioenschappen bowlen 2020.

Bij de dames is op voorhand Sharon Rietveld al de speelster om de titel,

Verenigingskampioene  2020, op haar naam te schrijven.

Na een zeer spannende finale, bij de heren, is het Marcus Arndt gelukt

om dezelfde titel op zijn naam te schrijven. Beide zullen  in september,

op de Dag der Kampioenen, onze vereniging gaan vertegenwoordigen. 

Alle Verenigingskampioenen van alle bowlingverenigingen van Nederland

komen die dag bijéén om het tegen elkaar op te nemen. De winnaar en

winnares die hier uit voort komt mag zich een jaar lang NK kampioen

bowlen noemen.

Op 4 en 5 februari zijn bij ons de voorronden van de

Verenigingskampioenschappen gespeeld. 10 Dames in de klasse A en B

en 26 heren in A, B, C en D klasse vormen het strijdtoneel.

Iedere speler dient  5 wedstrijden te spelen.

Alle spelers staan met 2 personen op de banen en spelen als dubbel team;

echter de behaalde scores tellen ook als de individuele score.

Degene die in de voorronden in zijn of haar klasse de meeste pins

weet om te gooien verdiend hiermee een finaleplaats. Op de finaleavond.

6 februari, spelen de 8 beste dames en 12 beste heren wederom  5 games.

De games starten met de behaalde scores uit de voorronden.

Het helaas schaarse publiek heeft kunnen genieten van een enerverende

en spannende avond.

Bij de dames dubbel zijn Bianca Zalme en Yolande Goldenbeld  op de

1e plaats geëindigd.

Aïda Marlin stoomde van een 3e plaats door naar een 1e plaats in de B klasse.

Bij de heren dubbel wonnen, met slechts 1 pin verschil, het duo

Marcus Arndt en Ricardo Rutten.

In de B klasse eindigde Peter de Winter op de 1e plaats.

In de C en de D klasse zijn respectievelijk

Rob Gorter en Kevin Snoei  op de 1e plaats geëindigd.

dank aan de supporters en de organisatie en tot volgend jaar,

 

 


BVH VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2019-2020

De inschrijving voor de Verenigingskampioenschappen is weer geopend.

 

Klik HIER voor de informatie en om direct in te schrijven,

Klik HIER voor de serie indeling,

Klik HIER voor de klasse indeling,

Klik HIER voor de resultaten van de dubbels,

Klik HIER voor de resultaten van de singels,

Klik HIER voor de resultaten van de finale.

 


Peter vd. Oever schittert in Tilburg.

 

Op 4 januari 2020 heeft Peter vd. Oever aan een 50+ toernooi, in Tilburg, deel genomen.

De voorronden liepen gesmeerd, vandaar dat hij de week daarna nogmaals de reis naar

Tilburg moest ondernemen. Ook op 11 januari zat hij nog altijd in the winning flow.

Wederom heeft hij zijn naam goed op de kaart weten te zetten met een hoogste Game

van 297; en uiteindelijk een 820 Serie. Games; 297, 257, 266.

Voor hem zelf zijn dit ook persoonlijke records. Nog nooit heeft hij een 700 serie gegooid,

laat staan een 800 serie. Het zal niemand verbazen dat Peter met deze scores de hoogste

plaats op het erepodium mocht betreden. 

 


Dank aan Anja van Nielen voor de inzet die zij heeft getoond omtrent de sponsor actie van de PLUS markt.

Dit jaar is wederom door diverse leden/familie/vrienden weer prima gedoneerd via de PLUS.

Namens het bestuur BEDANKT voor alle extra hulp.

 

sponsor actie plus 2019


Seizoen 2019-2020:

 

Bekijk HIER de officiele website van het WK 50+ in LAS VEGAS voor alle informatie.

 

Zoals de meeste weten zal Peter v/d Oever deelnemen aan het WK 50+ in Las Vegas,

Er zullen een aantal leden peter aan gaan moedigen tijdens het WK,

 

 

voor de Amerika gangers.

er kan 1 x ingehaald worden op woensdag of donderdag 28 /29 augustus

reserveren bij Patrick of Katinka en ook graag doorgeven aan wedstrijdzaken (Ricardo)

 

Via deze link vindt u de wedstrijd kalender voor seizoen 2019-2020,

De BLS schema's zullen online komen zodra deze beschikbaar zijn.

 

Peter Heel erg veel plezier en succes namens het bestuur en de leden van BVHellevoetsluis

 


 BVH   CONTRIBUTIES   SEIZOENEN   2019-2020 & 2020-2021

 

Lidmaatschap
Categorie Contributie 2019-2020 Contributie 2020-2021
Jeugd 47,50 52,50
Senioren 18 t/m 21 58,00 63,00
Senioren 22 t/m 64 63,00 68,00
Senioren 65 + 58,00 63,00
Diversen Contributie 2019-2020 Contributie 2020-2021
Dubbelleden 35,00 40,00
Entreegeld 5,50 6,00
Duplicaatpas 5,15 5,20
G-Bowlen 15,00 16,00

 

 

 Baanhuur 2019-2020; wordt verhoogd van € 2,50 per game naar € 3,00 per game.

 

 Beide leagues beslaan 36 speelweken met elk 3 games en dat komt neer op € 324,-- / seizoen per persoon.

 Dit komt neer op een maandelijks bedrag (seizoen duurt 9 maanden) van 36,-- per persoon.

 Woensdag trio > bij 3 vaste betalende spelers geeft dit een bedrag van € 36,--/ maand per persoon.

                          bij 4 vaste betalende spelers geeft dit een bedrag van € 27,--/ maand per persoon.

 Hoe een team samengesteld wordt is aan het team. de teamcaptain is verantwoordelijk dat per team

 maandelijks € 108,-- baanhuur wordt betaald.

 Donderdag 4-mans > bij 4 vaste betalende spelers geeft dit een bedrag van € 36,--/maand per persoon.

                                 bij 5 vaste betalende spelers geeft dit een bedrag van € 28,80/maand per persoon.

 Hoe een team samengesteld wordt is aan het team. De teamcaptain is verantwoordelijk dat per team

 maandelijks € 144,-- baanhuur wordt betaald.

               


40 Jaar BVH

Onder de kop  Fotogalerij is een link geplaatst met een impressie van de feestavond tbv het 40 jarig bestaan van de vereniging.

U kunt natuurlijk ook hier klikken


 

 

   

 

 

 

 
   
 

   

 
 
   
 
 
 
 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.